Close

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy syftar till att ha ett kretsloppstänkande och miljötänkande som genomsyrar den dagliga verksamheten. Svensk lagstiftning och tillståndsvillkor är minimikrav. Miljöarbetet skall drivas i enlighet med internationella miljöledningssystem och präglas av ständiga förbättringar. Företagsledningen har det juridiska ansvaret för miljöpåverkan. Det verkställande ansvaret för miljön finns i organisationen.
miljoblomma, Servicepoolen i Stockholm, Miljöpolicy, miljömål

Vårt mål är att

– Ständigt förbättra vårt miljöarbete.
– Minimera mängden avfall.
– Minimera förbrukningen av råvaror.
– Effektivisera energianvändningen.
– Miljöfrågorna skall integreras i den ordinarie verksamheten.
– Kommunicera miljöarbetet i hela organisationen.
– Alla leverantörer och samarbetspartners skall klara vår policy.
– Följa upp resultatet av miljöarbetet, både övergripande och detaljerat.

Servicepoolen i Stockholm skall använda sig av metoder och strukturer för ett offensivt användande av miljöriktig projektering i sitt arbete som leverantör och entreprenör.