Close

Avbrottsfri kraft- UPS service

kraftforsorjning1  upsinstallation  batterimontering

UPS service

Låt Servicepoolen ta hand om er årliga UPS service för att säkerställa en hög driftsäkerhet.

Vid det årliga underhållsbesöket gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar statusen på anläggningens funktion och dess ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer och kabelförband. Vi utför UPS service på MGE, Fiskars, PowerWare, Socomec/Sicon, Liebert, Sentry Aros, APC, Riello m fl.

Vid behov kan vi använda termografikamera vid vår UPS service.

Efter utförd service överlämnar vi ett protokoll som visar anläggningens status och lämnar även pris på åtgärdsförslag om det framkommit några brister som kräver åtgärd.

Kvalitetssäkring

Efter utförd preventiv service från Servicepoolen, är funktionen av er UPS säkrad. Den preventiva servicen bör utföras 1-2 gånger/år.

Serviceavtal UPS

Vi åtar oss serviceavtal med garanterad inställelsetid och serviceintervall för att säkerställa en hög driftssäkerhet.

Den regelbundna servicen ger ofta den bästa garantin för en hög driftsäkerhet till den lägsta totala kostnaden.

Vid våra årliga underhållsbesök gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar status på anläggningens funktion och dess ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer, kabelförband m.m.

Efter utförd service överlämnar vi ett protokoll som visar anläggningens status och lämnar även pris på åtgärdsförslag om det framkommit några brister som kräver åtgärd.

installation-av-batterier

Batteriservice, batterimontage

Vår kunniga och erfarna personal ger dig råd och snabb service på alla typer av batterier. Den regelbundna servicen ger ofta den bästa garantin för en hög driftsäkerhet till den lägsta kostnaden.
Vid våra servicebesök gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar kapaciteten på batteriet. Efter utförd service överlämnar vi ett protokoll som visar beräknad reservtid vid befintliga förhållanden samt pris på åtgärdsförslag om det framkommit några brister som kräver åtgärd.

Genset service

Har ni en reservkraftsanläggning före UPS-anläggningen tar vi hand om provkörning och det preventiva underhållet för att säkerställa att hela anläggningen fungerar. Viktigt är att prova UPS-anläggningen innan det återkommande generatorprovet utförs för att undvika avbrott till lasten.

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.