Close

Batteriprovning

batteriprovning1  batterimatning-m-dator  dsc_3774

Servicepoolen utför batteriprovning och batteriservice på er anläggning.

Vid batterimätningar börjar vi mäta igenom alla batteriblock med ett instrument som mäter konduktansen. Det ger oss fördelen att direkt på ca.7 sekunder per batteriblock få reda på batteriets funktion och kapacitet. Utifrån det resultatet kan vi sedan belasta batteriet med er befintliga belastning. Det ger ett flertal fördelar mot mätningar med konventionella metoder t ex Batscan. Vi vet innan man bryter nätmatningen om batterierna kommer att kunna försörja lasten. Vi riskerar inte er drift vid provningarna med vårt instrumentet som mäter konduktansen i batteriet. Därmed kan vi bestämma batteriets kvarvarande kapacitet. På ett detaljerat protokoll som vi överlämnar efter utförd mätning, visas mätvärden för varje batteriblock och på så sätt är det lätt att följa enskilda batterier för att se framtida förändringar.

En batterimätning med konduktansmetoden:

  • Påverkar ej driften vid provningen
  • Låg kostnad för provning
  • Lätt att tolka protokollen
  • Går att följa batteriets åldrande
  • Kan vänta längre innan ett batteribyte är nödvändigt

Batteriprovning på det konventionella sättet genom att belasta batteriet under en 3, 5 eller 10 timmars period är tidsödande att utföra samt ger en ökad risk för avbrott i anläggningen under provningen. Då testerna tar lång tid att utföra kostar de även mycket pengar. Om ett batteri är dåligt måste testet normalt göras om när det felaktiga blocket är bytt för att kunna fullfölja batteriprovningen på övriga ingående batterier.

Då användaren är medveten om kostnaderna så blir den nödvändiga provningen inte alltid utförd i tid och slutar då i driftsavbrott eller att funktioner som t.ex. att kunna lösa ut ett högspänningsställverk, inte fungerar. Vi har uppmärksammat detta och kan nu utföra provningen på batterierna utan att påverka driften på anläggningen.

Då vi har lång erfarenhet av batteriprovning med olika metoder typ Batscan samt urladdning med konstant ström med hjälp av Torkel belastningsaggregat, kan vi visa på fördelarna med konduktansmetoden.

ett-daligt-block-pa-36-slinga          gamla-block-bor-bytas

Ett dåligt block upptäcks.                                     13 år gammalt batteri bör bytas.

Läs mer om konduktansmätning

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.