Close

Service och underhåll

Vi har bred erfarenhet och kompetens inom service och underhåll, vilket gör att vi kan ta ett totalansvar för er anläggning. Vi utför effektiv service och regelbundet underhåll av era UPS- och likspänningsanläggningar.

UPS-service och underhåll

Vi åtar oss serviceavtal med garanterad inställelsetid och serviceintervall för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Regelbunden service ger den bästa garantin för en hög driftsäkerhet till den lägsta totalkostnaden. Vid våra årliga underhållsbesök gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar anläggningens status och funktion och dess ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer och kabelförband m.m. Vid behov kan vi använda termografikamera vid vår UPS service.

Läs mer om UPS-service.

Batteriprovning

Servicepoolen utför batteriprovning och batteriservice på er anläggning. Vi mäter konduktansen i batteriet och får på så sätt reda på funktion och kapacitet utan att riskera lasten. Utifrån det resultatet belastas sedan batteriet med er befintliga belastning. Fördelarna är flera, vi vet innan man bryter nätmatningen om batterierna kommer att kunna försörja lasten och riskerar därför inte driften vid provningarna; de kan utföras under normal arbetstid.

Läs mer om batteriprovning.

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.