Close

UPS-service

kraftforsorjning1

Bred erfarenhet av UPS-service

Vi har bred erfarenhet och kompetens inom service, vilket gör att vi kan ta ett totalansvar för er anläggning. Vi utför effektivt och regelbundet underhåll av era UPS- och likspänningsanläggningar. Vi åtar oss serviceavtal med garanterad inställelsetid och serviceintervall för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Regelbunden service ger den bästa garantin för en hög driftsäkerhet till den lägsta totalkostnaden. Vid våra årliga underhållsbesök gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar anläggningens status och funktion och dess ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer och kabelförband m.m. Vid behov kan vi använda termografikamera vid vår UPS service.