Close

Frågor & svar

På denna sida kommer vi att ge tips och funderingar på allt från enkla åtgärder till förslag på lösningar av driftsproblem i kraftförsörjningsanläggningar typ UPS och reservkraft, nätstörningar och datamiljö.

Ni som besöker denna sida är mycket välkomna till Frågor & svar med egna tips och erfarenheter.

faq6, Frågor & svar, UPS

Elektrolytkondensatorer är en vanlig orsak till problem i kraftförsörjnings- anläggningar typ UPS, likriktare och switchade power supply. Bör bytas var 6-8 år för att undvika ett haveri som då blir betydligt kostsammare.Kontrollera ev. läckage vid service.

Ett havererat DC-filter kan börja brinna och ställa till med stor skada.

 

 

faq3, Frågor & svar, Batteri

Ser ditt batteri ut så här? Då är det inga problem att förstå att något är fel, men normalt så går det inte att se om ett batteri har dålig kapacitet. Batteriet måste mätas för att konstatera eventuella fel. Läs mer om våra mätmetoder på sidan för Batteriprovning.

 

 

 

faq9, Frågor & svar, Termografi

Bild till vänster: Ett dåligt batteriblock blir varmt vid den cell som är dålig. Detta ses tydligt med vår värmekamera. Bilden visar fyra batteriblock varav ett är dåligt.
Bild till höger: Här syns den dåliga cellen i batteriet.

 

 

ups_bristandeunderhall, Frågor & svar

Vid bristande underhåll kan det se ut så här i en UPS!

 

 

 

 

faq5, Frågor & svar, UPS

Felaktigt handhavande kan ge förödande konsekvenser!

I detta fall har ett batterikabinett anslutits till en UPS. Vid inkopplingen blev polariteten felaktig mellan UPSens batteri och det extra batteriet i kabinettet. Batterikabinettet var utrustat med automatsäkring, vars kontakter brände ihop vid tillslag men brand som följd. Hade det istället varit smältsäkringar så hade det aldrig blivit något större problem.

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.