Close

Termografering

term3  termografering1

Termografering- ett effektivt sätt att hitta felkällor.

Vi hittar ofta dåligt dragna anslutningar vid våra besök. En del av dessa anslutningar har säkert varit felaktiga sedan installationen, men de flesta har med tiden fått en dålig kontakt på grund av materialsättningar. Vi vet att koppar är mjukt och bör efterdras, men ändå slarvas det med den preventiva kontrollen.

Lättaste sättet att upptäcka dålig kontakt mellan kopplingspunkter är att använda sig av en värmekamera.

Termografering är ett snabbt och beröringsfritt sätt att mäta den temperaturstegring som blir tydlig just vid en dåligt utförd kopplingspunkt.

Servicepoolen i Stockholm erbjuder både termografering, felsökning och åtgärdande av eventuella fel.

termografering3  termografering2

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.