Close

Nätanalyser/Jordfelssökning

dranenz_bmi   elkvalitet_erik

För att säkra en god elkvalitet utför Servicepoolen nätanalysering där vi registrerar spänning, ström, effekt, övertoner, flicker m m, både 1-fas och 3-fas över vald tidsperiod. Vi använder mätinstrumentet Power Guide 4400 från Dranetz BMI vid våra mätningar.

Vid ev. problem med nätet kopplar vi in vårt instrument hos er och låter det sedan logga nätet under vald period (oftast 1 vecka). Även effekt- och belastningsmätningar utförs.
Vi hämtar sedan instrumentet och skickar ett lättöverskådligt protokoll med önskad information till er.

Jordfelssökning

Vi mäter jordströmmar i er anläggning och åtgärdar dessa, då vi lägger jordanslutningar korrekt för att undvika problem med känslig utrustning som kan påverkas av krypströmmar.

Har ni rätt storlek på huvudsäkringen? Att säkra ner kan spara pengar i minskade kostnader på ert elabonnemang.

Går det frekvent sönder elektrisk utrustning, glödlampor, e.t.c. kan vi logga nätet för att hitta orsaken.

dranetz_bmi2

Servicepoolen hjälper dig att säkra ner din huvudsäkring och spara pengar!

Vilken säkringsstorlek som är den mest optimala beror på hur mycket ström ni räknar med att ta ut vid högsta belastning.
Med våra mätningar under en längre eller kortare tidsperiod, tar vi reda på den mest priseffektiva säkringen för just er!

Efter Servicepoolens mätningar 2006, kunde Stadsbiblioteket säkra ner från 200 A till 63 A. Detta innebär en sänkning av den fasta avgiften på ca 40 000 kronor/år och grupp (enligt Fortums tariffer). På en 10-års period ger det en besparing på 400 000 kronor per inkommande grupp!

Kontakta oss för offert! Du når oss på 08-630 00 94 eller 073-702 43 88. Eller fyll i vårt kontaktformulär.