Close

Servicepoolens Serviceavtal

Vi åtar oss serviceavtal med garanterad inställelsetid och serviceintervall för att säkerställa en hög driftssäkerhet.

Med hjälp av Servicepoolens serviceavtal får ni en regelbunden service som ger den bästa garantin för en hög driftsäkerhet till den lägsta totala kostnaden.

Vid våra årliga underhållsbesök gör vi en helhetssyn av anläggningen. Samtidigt kontrollerar vi status på dess funktion och ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer, kabelförband m.m.

Efter utförd service överlämnar vi ett protokoll som visar anläggningens status. Där lämnar vi även pris på åtgärdsförslag om det framkommit några brister som kräver åtgärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *